Bezpečná budúcnosť

Na ceste k bezpečnosti

Požiar, nehoda, úraz, choroba, denne sme vystavení situáciám, ktoré ohrozujú náš život a majetok. Naša reakcia je prirodzená, hľadáme cesty k našej ochrane.

Požiar - každodenné nebezpečenstvo

Horiaca cigareta v obývacej izbe alebo neodborná manipulácia s ohňom na pracovisku - iba drobná nepozornosť a následky môžu byť zdrvujúce. Ľudia bývajú zranení, poznamenaní na celý život a nezriedka na to doplatia i životom.

Prevencia ako riešenie

Od prvého vzplanutia k požiaru – cesta ku katastrofe je žiaľ iba krátka. Preventívna ochrana pred požiarmi je preto rozumnou investíciou pre bezpečnú budúcnosť.