Referencie

 • Agrovýkrm a.s. Senica
 • Belar a.s. Dunajská Streda
 • Biofaktory s.r.o. Bratislava
 • Bratislavské tlačiarne a.s. Bratislava
 • Carrefour a.s. Bratislava
 • Cemdesign spol. s r.o. Trenčín
 • Coca Cola Beverages s.r.o. Bratislava
 • Columbex International a.s. Bratislava
 • Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Bratislava
 • DDK Slovakia s.r.o. Senica
 • DEMA a.s. Senica
 • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
 • Elektromax Trnava
 • Fast Plus spol. s r.o. Bratislava
 • Faurecia interior systems s.r.o. Bratislava
 • HACO a.s. Senica
 • Holcim Slovensko a.s. Rohožník
 • HMZ Slovakia s.r.o. Senica
 • Chirana Prema Trade s.r.o. Piešťany
 • Intertour a.s. Bratislava (Hotel Danube)
 • Kino úsmev Hlohovec
 • Kufner Textil s.r.o. Kúty