Stabilné hasiace zariadenia FIRE JACK

Návrh, inštalácia, kontrola a servis

 • ochrana uzatvorených priestorov aerosolovým hasiacim zariadením
 • použitie: sklady horľavých kvapalín, transformátory, výpočtové strediská, serverovne, telefónne ústredne, elektrické rozvodne, káblové kanály ...

Systémy automatického hasenia FE-36

Návrh, inštalácia, kontrola a servis

 • ochrana uzatvorených priestorov plynovým hasiacim zariadením
 • použitie: počítačové servery, elektrorozvádzače, technológie, malé sklady horľavých kvapalín ...

Hasiace prístroje

Návrh, predaj, inštalácia, kontrola a servis

 • prenosné
  • vodné
  • penové
  • práškové
  • snehové (CO2)
  • halónové
  • špeciálne (hasenie jedlých tukov a olejov)
 • pojazdné
  • práškové
  • penové
  • snehové (CO2)
 • príslušenstvo
  • ochranné skrinky, boxy
  • autodržiaky
  • podstavce

Požiarno bezpečnostné značenie

Návrh, predaj a inštalácia

 • štandardné
 • luminiscenčné

Hadicové zariadenia, hydranty

Návrh, predaj, inštalácia, kontrola a servis

 • hadicové navijaky
  • vodné
  • penové
 • nástenné hydranty
  • vodné
  • penové
 • príslušenstvo
  • požiarne hadice
  • prúdnice
  • spojky
  • redukcie
  • ventily
  • kľúče
  • nástavce
  • náhradné diely

Požiarne uzávery

Návrh, predaj, inštalácia, kontrola a servis

 • požiarne dvere
 • požiarne okná
 • požiarne poklopy
 • požiarne klapky
 • požiarne ventily a mriežky
 • príslušenstvo (koordinátory zatvárania, samozatvárače, napeňovacie pásky)

Požiarne prestupy

Návrh, predaj a inštalácia

 • utesňovanie škár, káblových a potrubných prestupov cez požiarnodeliace konštrukcie
hore